Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án “Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh” tại Lô A, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

24/11/2023 14:51 Số lượt xem: 162

Văn bản đề nghị số: 1984/STNMT-MT

Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với dự án “Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh” tại Lô A, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Các bài viết cùng chuyên mục