Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy ITM Semiconductor Vietnam- Bắc Ninh” tại số 06, đường 11; số 20, đường 11; số 19, đường 9; số 22, đường 11; số 17 đường 9; số 91 đường Hữu Nghị; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam.

29/11/2023 16:08 Số lượt xem: 170