Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Sewon Vina” tại Lô CN6-3, KCN Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh” của Công ty TNHH Sewon Vina.

29/11/2023 16:21 Số lượt xem: 176

Văn bản đề nghị số 2005/STNMT-MT.

Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Sewon Vina tại Lô CN6-3, KCN Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh” của Công ty TNHH Sewon Vina.

Các bài viết cùng chuyên mục