[Infographic] - 12 điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi)

16/02/2024 15:34 Số lượt xem: 368

  Ngày 18/1/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 lần thảo luận. Luật Đất đai thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 và luật hóa các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp.

   

 

 

Bảo Châu - Thúy Nhi
Nguồn: https://monre.gov.vn/