Bảo đảm môi trường sống cho người dân thành phố

03/11/2023 08:53 Số lượt xem: 212

Công tác bảo vệ môi trường ở thành phố Bắc Ninh luôn được coi trọng. Thành phố xác định đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, song hành cùng phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xây dựng một thành phố Bắc Ninh hiện đại, thông minh, năng động, đáng sống.

Từ khi bắt tay thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh, giai đoạn 2019-2025, thành phố đã ban hành 398 văn bản chỉ đạo, giải quyết, cấp thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; tổ chức sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới hàng năm; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố đến năm 2025; “Toàn dân hành động vì môi trường sạch”. Đồng thời xây dựng, phê duyệt các đề án: “Nâng cao năng lực thu gom xử lý nước thải đô thị trên địa bàn TP Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”,  “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025”, Đề án “Tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, giai đoạn 2022-2030”… và đang xây dựng đề án “Tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh”. Thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý chất thải y tế; chất thải trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường trong các trường học…

 

Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia làm sạch môi trường.


Theo bà Nguyễn Hồng Linh, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường TP, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố dần đi vào nề nếp. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xây mới và cải tạo các công trình vệ sinh, đầu tư thùng rác, cải tiến phương thức thu gom rác thải sinh hoạt… tạo được hiệu ứng tích cực trong ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xác định rõ công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, song song với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vì vậy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên; diện tích mảng xanh, công viên, vườn hoa tiếp tục được mở rộng, kè ao, hồ, kết hợp với xây dựng đường dạo, hệ thống đài phun nước khang trang, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân thành phố.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện bài bản, nghiêm túc, luôn bảo đảm mỹ quan đô thị, đó chính là giải quyết ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Trước thực tế, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, không chỉ phát sinh rác thải từ các hộ gia đình mà còn phát sinh từ các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, trung bình khoảng 210 tấn/ngày, thành phố tập trung nguồn lực xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt, bảo đảm 100% lượng chất thải phát sinh được thu gom, xử lý. Đến nay có 6 địa phương gồm: Phường Võ Cường, Khúc Xuyên, Hoà Long, Nam Sơn, Vân Dương và phường Kim Chân đầu tư xây dựng điểm trung chuyển chất thải sinh hoạt trên địa bàn, từng bước cơ giới hoá công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, từ đó giảm số điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố xuống còn 77 vị trí. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 35 điểm trung chuyển, cẩu gắp rác thải sinh hoạt trên địa bàn 17 phường. Đồng thời lắp đặt 352 thùng rác inox đặt tại các vườn hoa, công viên; 3.000 thùng rác thải sinh hoạt đặt tại các tuyến đường, tuyến phố; 1.621 thùng rác thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. Công tác thu gom được thực hiện 2 lần/ngày đối với khu dân cư, gồm 125 xe điện 3 bánh; 370 xe gom đẩy tay, 3 xe tưới nước rửa đường, 2 xe quét đường, 12 xe cẩu gắp chuyên dụng đã lắp đặt phần mềm giám sát thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm xử lý, và 577 công nhân vệ sinh môi trường, kiên quyết không để rác thải tồn đọng ngoài môi trường.
Công tác bảo vệ môi trường tại các khu đô thị cũng được thành phố quan tâm, chỉ đạo, bằng việc đầu tư xây dựng và đưa vào quản lý vận hành các nhà vệ sinh công cộng tại các khu vui chơi, các công trình công cộng; lắp đặt, đưa vào vận hành 14 cây lọc nước thông minh uống trực tiếp tại vòi đặt tại các công viên, vườn hoa, khu vực công cộng; tổ chức trồng mới cây xanh, duy trì chăm sóc vườn hoa, công viên, cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố… bảo đảm không gian xanh bao trùm khắp thành phố. Đặc biệt, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động vệ sinh môi trường, hình thành nền nếp toàn dân tham gia bảo vệ môi trường với các phong trào: “Mỗi người dân - Mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường”;  “10 phút góp phần làm sạch thành phố”; “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng, sạch khu phố”… góp phần tạo nên một diện mạo TP Bắc Ninh văn minh, năng động, hiện đại.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn