Chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình bảo vệ môi trường

10/11/2023 09:13 Số lượt xem: 127

Hội Nông dân (HND) tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) chuyển giao, hướng dẫn các cấp HND huyện Gia Bình kỹ thuật thực hiện mô hình “Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư”.

Nông dân xã Quỳnh Phú (huyện Gia Bình) thu gom rác trên đồng ruộng

 

195 đại biểu là các thành viên tham gia mô hình, các chi Hội trưởng, chi Hội phó, hội viên nông dân huyện Gia Bình được truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các nội dung, tiêu chí về môi trường. Hướng dẫn chuyển giao, kỹ thuật về phân loại, thu gom và xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và ở cộng đồng dân cư; Kỹ thuật phân loại, thu gom và xử lý rác thải, phế phụ phẩm nông nghiệp tại hộ và trong sản xuất nông nghiệp; Kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, vận động cho cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp HND và hội viên nông dân trong thực hiện các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường nông thôn.

Thời gian qua, HND các cấp duy trì hoạt động có hiệu quả 545 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tiếp tục phát động xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại 100% các cơ sở Hội. Từ đầu năm đến nay, nông dân toàn tỉnh tổ chức thu gom hơn 12 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nhựa trên đồng ruộng và tập kết về nơi quy định, trong đó, HND huyện Gia Bình thu gom 4,2 tấn.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn