Hội nghị tập huấn cho các cán bộ Hội người cao tuổi các cấp năm 2023.

22/11/2023 10:48 Số lượt xem: 145

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 do UBND tỉnh phê duyệt, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp năm 2023.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 do UBND tỉnh phê duyệt, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp năm 2023.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Vũ Bá Rồng, trưởng ban đại diện hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, đối với cấp huyện có tập thể Lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện và cán bộ chuyên trách của Ban; đối với cấp xã: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

                      
 Đồng chí Vũ Bá Rồng, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các báo cáo viên và đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến các chuyên đề về công tác quản lý Tài nguyên và công tác quản lý Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể (gắn với hoạt động của các cấp Hội Người cao tuổi); một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác Hội Người cao tuổi năm 2023.

             

                Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó trưởng phòng Môi trường - Sở TN&MT trình bày tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ thực hiện công tác người cao tuổi ở cơ sở có thêm những kiến thức, hiểu biết, các kỹ năng tuyên truyền, vận động tại cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

             

Đồng chí Nghiêm Đình Nghĩa - Phó trưởng phòng QLĐĐ, Đ Đ&BĐ - Sở TNMT trình bày tại Hội nghị

Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác người cao tuổi nâng cao năng lực trong thực hiện các quy định chính sách liên quan đến người cao tuổi. Qua đó, tham mưu với các cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt cho người cao tuổi, nhằm giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và phát huy được vai trò, trí tuệ người cao tuổi trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

           

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc VPĐKĐĐ  - Sở TNMT trình bày tại Hội nghị

           

                                       Quang cảnh Hội nghị sáng 21/11/2023

Nguyễn Thị Giang Quí