Hội nghị tập huấn tăng cường nhận thức trong thực thi chính sách pháp luật và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

28/06/2022 14:39 Số lượt xem: 108

Ngày 24/6, Đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Nước, Khoáng sản, KTTV&BĐKH Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tham dự Hội nghị tập huấn tăng cường nhận thức trong thực thi chính sách pháp luật và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng do Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại Hội Nghị đã có sự tham dự của đại diện các Sở Tài nguyên và và Môi trường các tỉnh phía Bắc và đã được nghe đại diện Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn, giải thích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Văn bản Luật và Nghị định như: Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010 (văn bản hợp nhất Luật khoáng sản ngày 10 tháng 12 năm 2018 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông …

Hội nghị đã được đại diện Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu đảm bảo phù hợp với quan điểm của Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; từ đó góp phần nâng cao nhận thức trong thực thi chính sách pháp luật và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Một số hình ảnh của Hội nghị:Đại diện TT truyền thông tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc


Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


Quang cảnh đại biểu dự Hội nghị

Nguyễn Hữu Lâm