Hội thảo Các biện pháp và phương án khắc phục cho Cụm công nghiệp Châu Khê trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất trong tương lai

26/10/2023 11:19 Số lượt xem: 305

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại văn bản số 3739/UBND-NV ngày 20/10/2023 về việc cho phép tổ chức Hội thảo Quốc tế; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường - Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo Các biện pháp và phương án khắc phục cho Cụm công nghiệp Châu Khê trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất trong tương lai. Đây là một trong các hoạt động thuộc chương trình Dự án Viet3.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại văn bản số 3739/UBND-NV ngày 20/10/2023 về việc cho phép tổ chức Hội thảo Quốc tế; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường - Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo Các biện pháp và phương án khắc phục cho Cụm công nghiệp Châu Khê trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất trong tương lai. Đây là một trong các hoạt động thuộc chương trình Dự án Viet3.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu phía Việt Nam và các chuyên gia Cộng hoà liên bang Đức đã tập trung trao đổi và thảo luận các nội dung về những phát hiện liên quan đến ô nhiễm đất tại Cụm công nghiệp Châu Khê, thảo luận xây dựng các kịch bản sử dụng đất trong tương lai cho Châu Khê.

Dự án CapaViet3 là một trong các dự án được hỗ trợ bởi “Sáng kiến ​​Xuất khẩu Bảo vệ Môi trường” của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Người tiêu dùng (BMUV), Cộng hòa Liên bang Đức.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo