Khẩn trương triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác tại CCN Phú Lâm

09/05/2022 09:58 Số lượt xem: 63

Ngày 4-5, UBND tỉnh có Công văn số 1196/UBND-TNMT về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác tại Cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du).

Nước thải tại CCN Phú Lâm cần đáp ứng các tiêu chí môi trường bền vững

 

Ngay sau khi người dân xã Phú Lâm phản ánh việc Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác tại CCN Phú Lâm chưa được xây dựng, khiến hàng ngày nước thải từ CCN Phú Lâm vẫn xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm trầm trọng. Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công ty cổ phần môi trường xanh Kinh Bắc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác tại CCN Phú Lâm (Tiên Du), hoàn thành và đưa vào hoạt động trước ngày 31-12-2022 theo đúng cam kết với tỉnh, bảo đảm năng lực xử lý ô nhiễm môi trường. Giao các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBND huyện Tiên Du đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng thời gian hoàn thành và đưa vào hoạt động theo đúng cam kết và đúng các quy định của pháp luật. Đây sẽ là giải pháp tối ưu cho bài toán xử lý nước thải tại CCN Phú Lâm hiện nay.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn