Không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị thất lạc

19/05/2022 16:26 Số lượt xem: 77

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhận được Báo cáo số 12/BC-VPĐKĐĐ ngày 18/5/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai về việc thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), cụ thể như sau:

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có xuất 01 (Một) phôi Giấy chứng nhận số phát hành CX 403866 để in Giấy chứng chứng nhận cho ông Nguyễn Đình Long và bà Lê Thị Luyến (thửa đất số 30, tờ bản đồ số 63, diện tích 246,8 m2, địa chỉ thửa đất tại khu phố Rích Gạo, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Trong quá trình xử lý và luân chuyển hồ sơ, đã thất lạc chưa tìm thấy phôi Giấy chứng nhận trên.

 Để phòng ngừa việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc để làm Giấy chứng nhận giả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai không xác nhận nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận có số phát hành CX 403866 như đã nêu trên.

          Trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành CX 403866, đề nghị các đơn vị, cá nhân báo ngay cho cơ quan Công an tại địa phương và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh (qua địa chỉ: Số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - điện thoại số 0222.3870.960) để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

         Chi tiết văn bản tại đây./.