KIỂM SOÁT RỦI RO SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ KIM LOẠI TẠI LÀNG NGHỀ ĐẠI BÁI – CẦN SỰ CHUNG TAY CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH VÀ TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG

01/02/2021 08:50 Số lượt xem: 120

       Hoạt động sản xuất, tái chế kim loại của làng nghề Đại Bái trong nhiều năm qua đã đóng góp vai trò quan trọng cho nền kinh tế xã hội và môi trường. Sự phát triển của các làng nghề tái chế góp phần xử lý lượng phế liệu được sinh ra hàng ngày từ các hoạt động xã hội, đồng thời còn góp phần làm giảm sự thiếu hụt trong nhu cầu tiêu thụ và cạn kiệt tài nguyên.

        Tuy nhiên trong quá trình sản xuất của làng nghề, sự thất thoát lớn nguyên vật liệu trong sản xuất hầu như không được tận thu mà theo các dòng thải khí - nước - chất thải rắn phát tán vào môi trường gây tình trạng ô nhiễm, làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

        Việc kiểm soát rủi ro sức khoẻ môi trường từ các hoạt động tái chế kim loại đối với cộng đồng dân cư tại làng nghề Đại Bái là một hoạt động quan trọng cần có sự tham gia và chung tay của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và cộng đồng dân cư trong xã. Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng và Tổ chức môi trường Pure Earth, USAID tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro sức khoẻ môi trường từ hoạt động tái chế kim loại cho cán bộ UBND xã và các đồng chí Bí thư, Trưởng các thôn trên địa bàn xã Đại Bái .

        Tại buổi tập huấn, các chuyên gia môi trường đã báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề Đại Bái được tiến hành năm 2020, cung cấp thông tin về những tác động của ô nhiễm kim loại đến sức khoẻ con người và cách thức kiểm soát ô nhiễm kim loại nặng với sức khoẻ.

        Các đại biểu đại diện cho UBND xã, Bí thư và trưởng các thôn, Chủ nhiệm Hợp tác xã đã trao đổi về diễn biến môi trường làng nghề; cùng phân tích những nguyên nhân, những hoạt động bảo vệ môi trường đã - đang triển khai và thống nhất những giải pháp cần các bên cùng chung tay thực hiện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Hình 1 và 2. Các đại biểu tham dự lớp tập huấn thực hiện yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

    

Hình 3. Ông Hà Minh Hoạ - Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh trao đổi thông tin về công tác bảo vệ môi trường tại Hội nghị  

 

Hình 4. Bà Dương Thị Tơ – Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng chia sẻ các giải pháp về kiểm soát ô nhiễm chì

   

Hình 5. Bà Nguyễn Thị Huyền – Bí thư thôn Đại Bái phát biểu ý kiến tại Hội thảo

  

Hình 6, 7 và 8. Các đồng chí Trưởng các thôn, Giám đốc các HTX tham gia phát biểu tại Hội ngh

  

 

Trương Thị Bích Phượng