Lương Tài khẩn trương xử lý các trường hợp vi phạm đất đai

20/10/2023 16:58 Số lượt xem: 730

Thực hiện Kết luận số 739-KL/TU ngày 12-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Huyện uỷ Lương Tài nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và Tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc từng địa bàn trong huyện triển khai thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lòng dân.

Xác định rõ, nhiệm vụ xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vô cùng khó khăn, phức tạp do nhiều trường hợp các hộ gia đình, cá nhân hoặc cơ sở thôn không lưu giữ được các hồ sơ, chứng từ, phiếu thu, giấy tờ có liên quan đến việc giao đất ở không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2014, hoặc các trường hợp cho đấu thầu lâu dài nhưng thực tế là giao đất ở trái thẩm quyền; thời gian tổ chức kiểm tra, rà soát, kê khai đối với các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn không bảo đảm… Chính vì vậy, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, các xã, thị trấn trong huyện để siết chặt công tác quản lý đất đai, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai cho mục tiêu phát triển.

 


Quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai tạo đòn bẩy cho sự phát triển.  Ảnh: Trung tâm huyện Lương Tài khang trang, hiện đại

 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, việc khó mấy cũng phải làm, UBND huyện Lương Tài ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 13 thành viên của Tổ công tác là Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đích thân đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng, nhằm kịp thời giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc khi bắt tay xử lý các trường hợp vi phạm đất đai. Đồng chí Vũ Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ giúp việc khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổ giúp việc sẽ giúp Ban chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đặt ra; báo cáo, đề xuất với Trưởng Ban chỉ đạo huyện các biện pháp xử lý kịp thời, đúng, trúng đối tượng và quy định của pháp luật. Hiện nay, Tổ giúp việc đã phân công xong nhiệm vụ cho các thành viên và nhanh chóng giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, kiểm đếm từng trường hợp sai phạm cụ thể để có biện pháp xử lý.
Lương Tài tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người sử dụng đất để đạt mục tiêu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, ổn định tình hình địa phương; ngăn chặn, xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng vi phạm phát sinh mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm đất đai do lịch sử trước đây để lại… nhằm lập lại kỷ cương thực thi pháp luật về đất đai, yêu cầu người sử dụng đất thực hiện đầy đủ, đúng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất cho hơn 300 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc cấp huyện, cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn huyện. 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện và hướng dẫn cụ thể công tác rà soát, phân loại trường hợp vi phạm đến từng thôn, làng; các hộ gia đình, cá nhân đang tự nguyện kê khai các thửa đất được giao không đúng thẩm quyền, lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất… từ đó, làm cơ sở xét duyệt đối với từng trường hợp cụ thể, đúng quy định, công khai, minh bạch.
Để thực hiện xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hiệu quả, đúng quy định, Lương Tài đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kê khai, xét duyệt đối với các trường hợp không lưu giữ được hồ sơ, chứng từ, phiếu thu, giấy tờ có liên quan đến việc giao đất ở không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2014 hoặc các trường hợp cho đấu thầu lâu dài nhưng thực tế là giao đất ở trái thẩm quyền. Đồng thời cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện kê khai, xét duyệt đối với các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đến 31-10-2023… nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy kinh tế- xã hội huyện phát triển.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn