Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lành, tại xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

25/05/2022 15:17 Số lượt xem: 21

Hủy 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lành, số vào sổ cấp GCN: 00927 do UBND huyện Thuận Thành cấp theo Quyết định số 206/QĐUB-H ngày 23/12/1998, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số 64; tờ bản đồ số 3; diện tích 227.2 m2;

- Mục đích sử dụng đất: T (nay là Đất ở tại nông thôn);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Chi tiết xem tại đây./.