Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Hữu Nhuần, tại xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

25/05/2022 14:58 Số lượt xem: 23

Hủy 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Hữu Nhuần, số vào sổ cấp GCN: 00486 Số 206/QĐUB-H do UBND huyện Thuận Thành cấp theo Quyết định số 206/QĐUB-H ngày 23/12/1998, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số 122; tờ bản đồ số 3; diện tích 421.6 m2;

- Mục đích sử dụng đất: T (nay là Đất ở tại nông thôn);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Chi tiết xem tại đây./.