Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Cường tại thôn Thất Gian, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

14/10/2021 08:54 Số lượt xem: 65

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyên Văn Cường (nay là hộ ông Nguyễn Minh Cường), bà Lê Thị Hiển; số vào sổ cấp GCN: 01088 do UBND huyện Quế Võ cấp theo Quyết định số 400/QĐ-UB ngày 21/05/2001, với thông tin cụ thể:

-Thửa đất số: l; tờ bản đồ số: Thất Gian; diện tích: 1152.0m(naỵ là thửa đất số: 15, tờ bản đồ số: 17, diện tích: 526.0 m2 và thủa đất số: 16, tờ bản đồ số: 17, diện tích: 677.0 m2);

  • Mục đích sử dụng: T (nay là đất ở tại nông thôn);
  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
  • Địa chi thửa đất: Thôn Thất Gian, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
  • Chi tiết file đính kèm: 655/QĐ-STNMT