Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Bỉnh Thuật tại thôn Nghĩa Chỉ, xã Nghĩa Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

25/05/2022 14:36 Số lượt xem: 23

Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du cấp ngày 22/5/2017 theo Giấy chứng nhận số phát hành: R 292644; số vào sổ cấp GCN: 00377 QSDĐ/Số 596/QĐ-CT do UBND huyện Tiên Du cấp ngày 21/12/2000, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số: 429, tờ bản đồ số: 2, diện tích: 311.0 m²;

- Mục đích sử dụng đất: T;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

Lý do hủy: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Chi tiết xem tại đây./.