Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Lan tại xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

28/06/2022 15:13 Số lượt xem: 8

Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ cấp ngày 23/3/2007 theo Giấy chứng nhận số phát hành: P 584847; số vào sổ cấp GCN: 00222 QSDĐ/331/QĐ-H do UBND huyện Quế Võ cấp ngày 12/10/2000, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số 1; tờ bản đồ số: Thôn Đông; diện tích: 347 m²;

- Mục đích sử dụng đất: T;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Lý do hủy: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.