Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Vương Hữu Huynh tại thôn Phật Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

26/05/2022 07:40 Số lượt xem: 17

Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du cấp ngày 28/3/2007 theo Giấy chứng nhận số phát hành: W 908543; số vào sổ cấp GCN: 00599 QSDĐ/624/QĐUB do UBND huyện Tiên Du cấp ngày 27/11/2001, với thông tin cụ thể:

- Thửa đất số: 427, tờ bản đồ số: 5, diện tích: 363.0 m²;

- Mục đích sử dụng đất: T;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Phật Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lý do hủy: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất.

Chi tiết xem tại đây ./.