Quyết tâm GPMB Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề xã Văn Môn

20/10/2023 16:48 Số lượt xem: 207

CCN Mẫn Xá là phương án duy nhất để di dời các cơ sở sản xuất cô đúc nhôm nằm xen kẽ trong khu dân cư từ lâu đời ở làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn (Yên Phong) hiện nay, nhằm ổn định sản xuất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại đây.

Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề xã Văn Môn, diện tích 3,8 ha là giải pháp tối ưu cho bài toán xử lý ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc gắt gao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.
Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án năm 2020, huyện Yên Phong nhanh chóng thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB: Thông báo thu hồi đất; kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện dự án. Đầu năm 2022, UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án với tổng số 78 hộ có đất thu hồi; diện tích thu hồi 37.224,8 m2; kinh phí bồi thường, hỗ trợ  gần 11 tỷ đồng diện tích đất nông nghiệp, được thực hiện ở 2 thôn, Mẫn Xá và Phù Xá của xã Văn Môn. Dự kiến khởi công san lấp mặt bằng tháng 6-2022, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một bộ phận người dân không đồng thuận, khiến chậm tiến độ kéo dài, gây nhiều khó khăn, áp lực cho quá trình triển khai dự án.

 

Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề xã Văn Môn vẫn là khu đất trống nhiều năm nay.

 

Với trọng trách được giao nhiệm vụ thực hiện các hạng mục: San nền và GPMB toàn bộ khu đất 3,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện nhanh chóng xây dựng phương án triển khai, tiến hành chi trả bồi thường các hộ dân có đất thu hồi. Sau 6 đợt chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, đến ngày 28-7-2023, đã chi trả hơn 5,9 tỷ đồng/ hơn 10,6 tỷ đồng diện tích đất nông nghiệp, với 43/78 lượt hộ nhận tiền, gồm thôn Mẫn Xá 24/58 lượt hộ nhận tiền; thôn Phù Xá có 19/20 hộ nhận tiền.
Đến nay, còn 35 lượt gia đình cố tình không nhận tiền bồi thường và bàn giao đất theo quy định mặc dù đã được vận động, thuyết phục nhiều lần. Lý do: Yêu cầu xác minh tính pháp lý của thửa đất;diện tích sổ địa chính chưa khớp với diện tích thực tế; thửa đất không có số liệu trên sổ địa chính nhưng có số liệu về diện tích và chủ sử dụng đất trên sổ mục kê lưu tại UBND xã; hầu hết các hộ không đồng ý với giá tiền bồi thường, hỗ trợ là 158 triệu đồng đối với đất nông nghiệp ổn định lâu dài, đòi hỏi chế độ bồi thường, hỗ trợ cao hơn mức nhà nước quy định (từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng/1 sào). Ngoài ra, trong khu đất thực hiện dự án còn có hàng trăm ngôi mộ cổ và lăng mộ, do vậy, việc xác định giá bồi thường, hỗ trợ gặp rất nhiều vướng mắc.
Khi nhận được những kiến nghị, đề xuất của nhân dân có đất bị thu hồi, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Văn Môn thành lập Tổ vận động tuyên truyền thực hiện Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB để giao đất thực hiện dự án. Tổ vận động tuyên truyền tổ chức nhiều cuộc vận động, đối thoại trực tiếp với từng hộ gia đình, nhưng các hộ dân vẫn không nhất trí, không nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ban cũng tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định điều chỉnh một số nội dung về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với phần đất nông nghiệp tạm giao đã phê duyệt cho các gia đình, cá nhân sử dụng đất nhưng chưa có Hợp đồng thuê thầu đất với UBND xã thành đất nông nghiệp tạm giao thuộc quản lý của UBND xã, chưa giao đến hộ, cá nhân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân,  song đến nay, các hộ dân vẫn cố tình không nhận bồi thường.
 Trước thực tế đó, ngày 12-9-2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 3246/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc, diện tích và chủ sử dụng đất đối với một số hộ chưa khớp diện tích giữa sổ địa chính và diện tích thực tế, làm cơ sở xem xét tham mưu quyết định  điều chỉnh, bổ sung khi thu hồi các thửa đất. Ban cưỡng chế sẽ tổ chức đối thoại với các trường hợp không nhận kinh phí bồi thường trước ngày 25-10-2023; Ban quản lý các dự án xây dựng tổ chức chi trả kinh phí dự kiến ngày 31-10-2023, nếu các hộ vẫn cố tình không đồng thuận sẽ trình cấp có thẩm quyền và tổ chức cưỡng chế xong trước tháng 11-2023 để bàn giao mặt bằng thực hiện triển khai xây dựng dự án.
Sau khi hoàn thành công tác GPMB và san nền, huyện sẽ xin chủ trương của tỉnh xây dựng Khu xử lý theo 2 phương án: Một là lập dự án đầu tư xây dựng theo hướng toàn bộ diện tích 3,8 ha sử dụng để chứa xỉ thải từ các cơ sở sản xuất trong làng nghề, sau đó sẽ chuyển đến đơn vị có đủ chức năng xử lý; Hai là xã hội hoá việc đầu tư xây dựng Khu xử lý, sử dụng công nghệ hiện đại để xử lý triệt để nguồn xỉ tại chỗ.
Khu xử lý hoàn thành sẽ giải quyết triệt để chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn làng nghề cho xã nghề Văn Môn, khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm hiện nay, bảo đảm xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn