Siết chặt quản lý, khai thác,sử dụng tài nguyên đất đai

10/11/2023 08:28 Số lượt xem: 150

Huyện Tiên Du là một trong những địa phương còn để xảy ra tình trạng vi phạm, tranh chấp, khiếu kiện trong quản lý và sử dụng đất đai, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý  chuyển mục đích sử dụng đất; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, rà soát và xử lý nghiêm minh, đúng quy định các trường hợp vi phạm đất đai, bảo đảm an dân và thúc đẩy sự phát triển hài hoà, bền vững.

Tình trạng một số cấp ủy, chính quyền cấp xã buông lỏng quản lý, cho thuê, lấn chiếm ao hồ, giao thầu trái quy định… tồn tại từ nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, gây nhiều hệ luỵ nghiêm trọng. Chính vì vậy, đòi hỏi sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, người sử dụng đất để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển, góp phần ổn định cuộc sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Huyện Tiên Du đặt mục tiêu, đến hết năm 2024, sẽ hoàn thành xong công tác rà soát, kê khai, đăng ký đất đai; hết năm 2025 sẽ hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những thửa đất đủ điều kiện.
Ngay từ bây giờ, huyện yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền việc giao đất dân cư dịch vụ cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi; nhanh chóng rà soát, kiểm đếm từng trường hợp sai phạm cụ thể để có biện pháp xử lý; yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của huyện để hoàn thiện hồ sơ đất đai, hồ sơ hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng dự án, xây dựng phương án giao đất và tổ chức giao đất đến hộ gia đình, cá nhân; xem xét, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; lấn, chiếm; tự chuyển mục đích sử dụng đất… bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, không để các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh.

 

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo đà phát triển. (Ảnh: Thị trấn Lim, Tiên Du).


Hiện nay, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về đất đai; các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh”; về xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất…
Tập trung triển khai, rà soát, phân loại từng trường hợp, thời điểm vi phạm để đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định, ví dụ: Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định; trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 - 10 -1993 đến trước ngày 1 - 7 - 2004, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014 sẽ làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể để cấp Giấy chứng nhận… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý đúng, trúng đối tượng vi phạm đất đai, bảo đảm ổn định tình hình địa phương.
Tiên Du tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phát sinh mới tại địa phương, để nguồn lực đất đai thực sự là nền tảng của sự phát triển. Huyện đang triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; phối hợp với đơn vị tư vấn lập xong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; đề xuất giới thiệu khảo sát địa điểm các dự án sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.
Tập trung cao cho công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, hạn chế thấp nhất nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong quản lý đất đai, góp phần xây dựng thành phố Tiên Du phát triển trong tương lai.

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn