Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh công bố một số quyết định về công tác cán bộ.

23/10/2023 15:15 Số lượt xem: 724

Sáng ngày 20/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì, các đồng chí Phó Giám đốc Sở và đại diện Lãnh đạo, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sáng ngày 20/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì, các đồng chí Phó Giám đốc Sở và đại diện Lãnh đạo, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
        Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Sở đã công bố Quyết định của Giám đốc Sở:

                           

Đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm.

        Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Văn Đường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường giữ chức Trưởng phòng Môi trường.

        Điều động, bổ nhiệm ông Trần chung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Giao ông Trần Chung phụ trách Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đến khi kiện toàn Giám đốc Trung tâm.

        Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Xuân Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức Phó trưởng phòng Nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

        Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng phòng Nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu giữ chức Phó trưởng phòng Môi trường.

        Điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ, Phó chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức Phó trưởng phòng Môi trường.

        Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng, thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở ghi nhận những nỗ lực, kết quả trong công tác của các đồng chí được điều động và bổ nhiệm. Đồng chí Hồ Nguyên Hồng nhấn mạnh các đồng chí được bổ nhiệm, điều động cần xác định đây là trách nhiệm rất lớn nên cá nhân mỗi đồng chí cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần gương mẫu, nỗ lực hết mình trong công tác, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị, phòng chuyên môn phối hợp tốt để các đồng chí cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy và Giám đốc Sở giao.

                             

                           Đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho các đồng chí được điều động và bổ nhiệm lần này, đồng chí Đặng Văn Đường, Trưởng phòng Môi trường phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ không ngừng phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy và Giám đốc Sở giao.

                    

                             Đồng chí Đặng Văn Đường, Trưởng phòng Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Nguyễn Thị Giang Quí