Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Môi trường, Bảo tồn tài nguyên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng, Cộng hòa Liên Bang Đức

17/10/2023 11:17 Số lượt xem: 293

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại văn bản số 3658/UBND-NV ngày 17/10/2023 về việc cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chiều ngày 18/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Môi trường, Bảo tồn tài nguyên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng, Cộng hòa Liên Bang Đức.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi về các kết quả đạt được của Dự án CapaViet3 và thảo luận kinh nghiệm về bảo vệ môi trường đất trong thực tiễn ở Việt Nam. Tiến sĩ Thomas Strassburger - Vụ trưởng, Vụ Bảo vệ Đất và khắc phục hậu quả và Luật khai thác mỏ, Bộ Môi trường, Bảo tồn tài nguyên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng Liên Bang Đức đánh giá cao các kết quả đạt được của dự án CapaViet, ông hy vọng dự án sẽ góp phần cung cấp cho các cơ quan quản lý môi trường của Việt Nam thông tin về các biện pháp kỹ thuật để phục hồi các vị trí bị ô nhiễm môi trường đất. Ông Nguyễn Đình Phương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ mong muốn Bộ Môi trường, Bảo tồn tài nguyên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng, Cộng hòa Liên Bang Đức sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường nói chung, xử lý ô nhiễm đất nói riêng, từ những bài học thực tiễn của nước bạn Đức, góp phần bảo vệ chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Ninh.