Sử dụng đúng mục đích tài nguyên đất “cất cánh” tăng trưởng

11/10/2021 14:31 Số lượt xem: 63

Thị xã Từ Sơn, vùng kinh tế năng động đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Một trong những yếu tố cơ bản để thị xã “cất cánh” chính là việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, tạo đà thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.

Từ Sơn lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, được UBND tỉnh phê duyệt, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai, xây dựng các dự án trọng điểm phục vụ cho mục đích kinh tế, dân sinh. Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030 cơ cấu sử dụng các loại đất của thị xã thay đổi theo hướng đô thị hiện đại: Đất nông nghiệp chỉ còn 160,74 ha, chiếm 2,63% diện tích; đất phi nông nghiệp 5.947,76 ha, chiếm 97,36% diện tích; đất chưa sử dụng 0,36 ha, chiếm 0,01% diện tích. Có thể thấy, đến năm 2030, đất ở đô thị chiếm diện tích lớn nhất 2.863,6 ha, bằng 46,88%, tiếp đến là đất phát triển hạ tầng, diện tích là 1.480,63 ha, bằng 24,24%.
 Ông Trần Huy Cương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cho biết: Trong thời kỳ quy hoạch giai đoạn 2021-2030 toàn thị xã sẽ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, diện tích chuyển đổi 2.551,35 ha, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở, diện tích 329,35 ha. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, thị xã sẽ thực hiện khoảng 504 công trình, dự án. Hiện đã lập danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được tỉnh thông qua và phê duyệt.


 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đất dân cư dịch vụ, tạo diện mạo đô thị hiện đại.

Riêng năm 2021, toàn thị xã có 196 công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội, diện tích 1.254,18 ha. Để đạt mục tiêu đặt ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu với thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giao đất dân cư dịch vụ… đúng trình tự, thủ tục, quy định của nhà nước, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Từ Sơn đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng  22 dự án, diện tích thu hồi 102,05 ha, đến nay có Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thị xã, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 657,11 tỷ đồng. Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tiến hành họp dân, tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của các dự án, đồng thuận chấp hành vì mục đích phát triển chung. Trong số các dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng có 2 dự án đã chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ đang đề nghị tỉnh giao đất và thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; 5 dự án mới phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa thực hiện chi trả tiền; còn lại 15 dự án đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng vẫn còn hộ gia đình chưa nhận tiền.
Công tác giải phóng mặt bằng được xem là “nút thắt” khó tháo gỡ nhất. Chính vì vậy, thị xã đặt mục tiêu trọng tâm cho công tác này, một mặt tăng cường tuyên truyền, vận động, chi trả đúng, đủ, kịp thời số tiền bồi thường cho người dân. Mặt khác, lên phương án cưỡng chế đối với các hộ cố tình không chấp hành, nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án đã được phê duyệt vì mục tiêu phát triển chung. Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được thực hiện bài bản, đúng quy trình, tạo hiệu ứng xã hội cao. Hiện thị xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 37 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 5.803,8m2, cấp 231 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, diện tích 25.635,9m2, cho 1 hộ thuê đất, diện tích 135m2 và cấp Giấy chứng nhận cho 4 hộ gia đình, cá nhân thuê đất, diện tích 1.244,4m2, thu hồi 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định của pháp luật.
Sử dụng đất đúng mục đích đóng góp tích cực vào việc làm thay đổi diện mạo của một vùng kinh tế năng động theo hướng đô thị hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế vẫn bị chậm; tình trạng vi phạm đất đai vẫn xảy ra tại một số địa phương và công tác xử lý vi phạm chưa đạt kết quả như mong muốn; nhiều hộ dân cố tình chưa chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng với lý do đơn giá tỉnh ban hành thấp; vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp xây dựng nhà ở và sử dụng đất sai mục đích…
Từ Sơn đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án, đặc biệt đối với dự án, công trình trọng điểm theo đúng quy hoạch sử dụng đất năm 2021. Đẩy nhanh hơn một bước tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao đất cho nhà nước. Đề nghị tỉnh giao đất các dự án thực hiện xong giải phóng mặt bằng để tiến hành triển khai xây dựng đúng tiến độ; nâng cao năng lực lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai cho cán bộ, công chức cấp phường; giải quyết nhanh, dứt điểm các hành vi vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích… để tạo đà tăng trưởng, giúp thị xã vững vàng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn