TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM SOÁT RỦI RO SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ KIM LOẠI TẠI LÀNG NGHỀ ĐẠI BÁI

27/01/2021 10:50 Số lượt xem: 132

         Đại Bái, là một trong những làng nghề tái chế kim loại của tỉnh Bắc Ninh đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm qua. Đa số các hộ dân trong các làng nghề này đều tham gia sản xuất tái chế theo kinh nghiệm cha ông truyền lại. Việc sản xuất đã đem lại nguồn thu nhập và cải thiện điều kiện vật chất cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về kinh tế đạt được, làng nghề này đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về ô nhiễm chất lượng môi trường, đặc biệt những tác động bởi ô nhiễm đến sức khoẻ của người dân ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

        Nhằm cung cấp thông tin, góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro sức khoẻ môi trường từ các hoạt động tái chế kim loại đối với cộng đồng dân cư trong làng nghề, ngày 26 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng và Tổ chức môi trường Pure Earth, USAID tổ chức chương trình tập huấn cho cộng đồng tại làng nghề Đại Bái.

        Tại buổi tập huấn, các chuyên gia môi trường đã báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề Đại Bái được tiến hành năm 2020, cung cấp thông tin về những tác động của ô nhiễm kim loại đến sức khoẻ con người và cách thức kiểm soát ô nhiễm kim loại nặng với sức khoẻ.

        Bà con làng nghề tham dự chương trình tập huấn đã sôi nổi tham gia thảo luận và trình bày các đề xuất về thực trạng ô nhiễm xung quanh khu vực sinh sống và đề xuất với các cơ quan quản lý các giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường tại làng nghề.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Hình 1. Ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đại Bái phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự chương trình tập huấn

Hình 2. Các đại biểu cộng đồng dân cư làng nghề Đại Bái nghe giới thiệu các thông tin về hiện trạng môi trường  

Hình 3. Chuyên gia môi trường Đào Nhật Đình hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa rủi ro sức khoẻ môi trường từ hoạt động tái chế kim loại 


   

Hình 4 và 5. Bà con tham gia thảo luận và phát biểu tại buổi tập huấn      

Trương Thị Bích phượng