TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM SOÁT RỦI RO SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ KIM LOẠI TẠI LÀNG NGHỀ CHÂU KHÊ

01/02/2021 09:05 Số lượt xem: 169

       Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của cả nước, Bắc Ninh đã và đang trở thành tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Song bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, từ khu vực nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp đến các dòng sông và lưu vực. Đặc biệt, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề tái chế kim loiaj là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nhân dân.

      Nhằm cung cấp thông tin, góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro sức khoẻ môi trường từ các hoạt động tái chế kim loại đối với cộng đồng dân cư trong làng nghề, ngày 28 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng và Tổ chức môi trường Pure Earth, USAID tổ chức chương trình tập huấn cho cộng đồng tại làng nghề tái chế sắt thép Châu Khê, thị xã Từ Sơn.

        Tại buổi tập huấn, các chuyên gia môi trường đã báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề Châu Khê năm 2020, cung cấp thông tin về những tác động của ô nhiễm kim loại đến sức khoẻ con người và cách thức kiểm soát ô nhiễm kim loại nặng với sức khoẻ.

        Bà con làng nghề tham dự chương trình tập huấn đã sôi nổi tham gia thảo luận và trình bày các đề xuất về thực trạng ô nhiễm xung quanh khu vực sinh sống và đề nghị các cơ quan quản lý thực hiện các biện pháp thanh tra, kiểm tra xử lý mạnh mẽ, triệt để hơn nữa đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết không đánh đổi chất lượng môi trường sống lấy kinh tế.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Hình 1. Ông Lê Đức Thọ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Ninh trao đổi thông tin môi trường tại buổi tập huấn

Hình 2. Các chuyên gia chia sẻ thông tin về kết quả khảo sát thực địa làng nghề Châu Khê tại buổi tập huấn      

    

Hình 3, 4 và 5. Cộng đồng dân cư phường Châu Khê trình bày ý kiến thảo luận tại buổi tập huấn

      

Trương Thị Bích Phượng