Tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với tinh thần “lắng nghe - thấu hiểu - đồng hành và phát triển”

07/04/2022 13:52 Số lượt xem: 138

Ngày 05/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có thư gửi Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã thay mặt UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp đã tích cực đẩy mạnh sản xuất và cùng chính quyền các cấp chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID 19 theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID 19, bước đầu thành công, phát huy động lực tăng trưởng mới.

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn, thách thức từ trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, làm dịch COVID -19 bùng phát, Bắc Ninh trở thành tâm dịch của cả nước. Song với các biện pháp linh hoạt, kịp thời, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,67%; xuất khẩu hàng hóa tăng 14,9% (cùng với thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước), an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 4, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) duy trì trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Năm 2022, cùng với thuận lợi và thách thức đan xen, cộng động doanh nhân Bắc Ninh tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức. Kinh tế Quý I/2022 tăng trưởng đạt 7,63%; chỉ số sản xuất, sử dụng lao động , xuất nhập khẩu và thu ngân sách khá tích cực. Tuy vậy, dự báo năm 2022 doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Tỉnh Bắc Ninh cam kết đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhất là hỗ trợ về chính sách tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ nguồn cung lao động, tăng cường an sinh xã hội; chủ động đối thoại, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển với tinh thần “lắng nghe - thấu hiểu - đồng hành và phát triển”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hãy phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bất cập về chính sách và việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, các cơ quan Nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Mọi phản ánh, kiến nghị được bảo mật và trợ giúp kịp thời. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, để phát triển bền vững, đồng hành cùng quá trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Giang Quí