Tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 4 trong cả nước về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022.

16/01/2024 09:28 Số lượt xem: 220

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 4161/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Một trạm quan trắc môi trường không khí tại thành phố Bắc Ninh

     Theo đó, 5 tỉnh, thành phố có tổng điểm Bộ chỉ số cao nhất là Đà Nẵng (73,33), Bắc Kạn (70,29), Lạng Sơn (65,62), Bắc Ninh (65,29) và Tiền Giang (65,22). Với kết quả này, thành phố Đà Nẵng lần thứ hai liên tiếp đứng đầu trong 63 tỉnh, thành cả nước về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường. 5 tỉnh, thành phố có tổng điểm Bộ chỉ số thấp nhất là Bạc Liêu (47,04), Đắk Lắk (49,05), Yên Bái (49,76), Vĩnh Phúc (50,12) và Bình Thuận (51,63).

     Theo bảng xếp hạng này, Bắc Ninh xếp thứ 4 trong cả nước với 65,29 điểm.

    Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là công cụ đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

    Căn cứ kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo./.

       

G.Q