Từ Sơn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và sử dụng đất đai

24/09/2021 10:32 Số lượt xem: 242

(BNP) - Sáng 23/9, Ban Thường vụ Thị uỷ Từ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã”. 


 

Bí thư Thị ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Những năm gần đây, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý TTXD được chú trọng và từng bước đi vào nề nếp; công tác kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng được tăng cường, diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn. Công tác quản lý đất đai cơ bản thực hiện đảm bảo các quy định của luật; quan tâm tập trung đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất dân cư dịch vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai…


 

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Từ Sơn chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý TTXD và sử dụng đất đai còn một số tồn tại, hạn chế: công tác quy hoạch ở một số khu đô thị, dự án còn thiếu tính đồng bộ; vẫn còn trường hợp xây nhà không phép, sai phép, sai quy hoạch và tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn diễn ra và chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời; công tác giao đất dân cư dịch vụ, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 04/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý TTXD đô thị trên địa bàn thị xã và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 04/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã; các Kế hoạch của UBND thị xã Từ Sơn: Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 8/9/2021 về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị đến năm 2025 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 13/9/2021 về triển khai các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã.


 

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác quản lý TTXD đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã trong thời gian tới như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch triển khai; tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai; xây dựng cơ chế phối hợp mang tính đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai; quan tâm giải quyết dứt điểm các khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng...

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn