UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 06/2022

20/06/2022 08:08 Số lượt xem: 55

(BNP) - Sáng 17/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 06/2022.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phiên họp đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, mục tiêu Kế hoạch nhằm xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đặng Trần Trung.

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt từ 1,0 - 1,2%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn dưới 10%; có ít nhất 02 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP nông lâm thuỷ sản đạt bình quân 0,8-1,0%/năm; thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm còn dưới 1%; có ít nhất 03 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao/huyện nông thôn mới kiểu mẫu…

Theo Đề án Nâng cao năng lực công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh hiện có 597,14 ha diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng, chiếm hơn 0,7% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, được quy hoạch là rừng phòng hộ cảnh quan môi trường. Tuy diện tích rừng không lớn nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ của địa phương mà còn cho cả khu vực. Đề án được triển khai trên phạm vi 556,2 ha rừng trồng phòng hộ phân bố trên địa bàn 23 xã, phường thuộc thành phố Bắc Ninh, các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Gia Bình. Quá trình triển khai thực hiện Đề án sẽ từng bước nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; hạn chế nguy cơ và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, góp phần thiết thực vào việc thực hiện chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Hữu Hùng.

Phiên họp cũng thông qua Tờ trình Đề án đặt tên đường tên phố đô thị Phố Mới mở rộng huyện Quế Võ (giai đoạn 2). Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch đồng thời mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc về truyền thống lịch sử - văn hóa địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Theo đó, sẽ điều chỉnh điểm cuối 01 tuyến đường, 03 tuyến phố; đặt tên mới 26 tuyến phố (trong đó, 05 tuyến phố mang tên danh nhân, nhân vật lịch sử là người Bắc Ninh; 09 tuyến phố mang tên danh nhân, nhân vật lịch sử là người ngoài tỉnh Bắc Ninh và 12 tuyến phố mang tên địa danh địa phương).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Sơn.

Đối với Tờ trình hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh còn thiếu 2.770 giáo viên các cấp và 1.783 nhân viên nấu ăn cho các cơ sở giáo dục Mầm non công lập. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hợp đồng lao động đối với giáo viên các cấp và nhân viên nấu ăn Mầm non. Thời gian thực hiện hợp đồng lao động không quá 10 tháng, từ ngày 01/8/2022 đến khi kết thúc năm học 2022-2023 theo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng ý với chủ trương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến hoàn thiện nội dung để trình HDND tỉnh xem xét.

Phiên họp cũng xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh; Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn