UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2023

19/07/2023 09:40 Số lượt xem: 791

(BNP) - Sáng 18/7, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng cuối năm; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, nhất là tập trung vào các dự án trọng điểm, nguồn vốn phân bổ lớn. Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; hàng tuần, hàng tháng kiểm đếm tiến độ dự án, giải ngân vốn.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Đề án 06 và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; công bố công khai đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại để tiến hành thông xe cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành. Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban phòng chống thiên thai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2023 - 2024.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Trước mắt, tập trung triển khai các hoạt động tri ân, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ; tổ chức thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đảm bảo trang trọng, thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án thuộc lĩnh vực được phân công.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra tình trạng ô nhiễm nguồn nước thải tại sông Cầu, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm tại phường Phong Khê và CCN Phú Lâm.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 14/7, toàn tỉnh giải ngân được 2.323 tỷ đồng (bao gồm 247 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất), đạt tỷ lệ 34,6% so với số vốn UBND 03 cấp tỉnh - huyện - xã phân bổ chi tiết đến từng dự án.


Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tiến độ giải ngân bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, vì vậy, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, có giải pháp căn cơ, hữu hiệu quyết liệt triển khai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương, chủ đầu tư.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân.

Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết đến từng dự án, gói thầu, nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo từng tuần, tháng, quý. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường kỳ và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng. Đồng thời, có kiến nghị, giải pháp xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành gửi Sở Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền.


Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Mục tiêu Kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hoá các ngành, các lĩnh vực tại địa phương; khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, chuyển sang sản xuất xanh. Đồng thời, thu hút đầu tư, ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến vào sản xuất góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường tự nhiên, xanh hoá sản xuất, xanh hoá lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xác lập giá trị bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, hình thành cộng đồng văn hóa bản sắc gắn với sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng lối sống xanh, dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương.

Phấn đấu đến năm 2030, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP tỉnh Bắc Ninh xuống từ 38 - 43% so với năm 2018; 100% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 95% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; không còn điểm, khu vực ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong khu dân cư và cộng đồng, đặc biệt ở các làng nghề...

Cho ý kiến về Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là nhiệm vụ khó khăn, song vẫn phải đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, đồng thời, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung, đảm bảo quá trình thực hiện cần có lộ trình cụ thể, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét.


Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nguyễn Phương Bắc.

Phiên họp cũng xem xét, cho ý kiến vào các nội dung: Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quy định xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh Nghị quyết 252/NQ-HĐND xây dựng Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 - 2030; Kế hoạch thiết lập và quản lý mã số vùng trồng đối với nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025...

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn