UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2023

24/08/2023 08:15 Số lượt xem: 799

(BNP) – Chiều 22/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, một số ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó khẩn trương hoàn thiện nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, nguồn phân bổ lớn như: Dự án Vành đai 4; dự án 295C, 285B, tuyến đường H, Bệnh viện Sản - Nhi,…)


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các nội dung tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án lớn, xử lý tồn tại liên quan đến đất đai. Đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2025; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030. Chuẩn bị các công tác cho Lễ khởi công KCN Yên Phong II-A, Yên Phong II-B và thông xe kỹ thuật cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành. Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc hoàn thiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2023 – 2024; tuyên dương, khen thưởng Quỹ khuyến học khuyến tài Phạm Văn Trà; tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Trung thu năm 2023...


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân cho biết, đến ngày 14/8/2023, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được 2.618 tỷ đồng (bao gồm 313 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất), đạt tỷ lệ 37,7%. Trong đó, ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ 31%; ngân sách huyện, xã đạt 59,9%.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh (lần 4) tập trung vào việc bổ sung tổng nguồn và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, nhiệm vụ chi đầu tư công đã phê duyệt; điều chỉnh hạn mức vốn trung hạn các dự án ngân sách tỉnh đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; bổ sung 12 dự án với tổng mức đầu tư hơn 770 tỷ đồng vào danh mục dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân.

Khẳng định tỷ lệ giải ngân có tiến triển so với tháng trước nhưng vẫn còn thấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, dẫn đến thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Đồng thời đề nghị  các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, làm tốt hơn công tác vận động nhân dân để đồng thuận triển khai các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, thực hiện đúng nguyên tắc phân bổ vốn cho các dự án; việc điều chỉnh bổ sung về cơ bản phân bổ nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên; cân đối nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương thực hiện các dự án quan trọng, nâng cấp đô thị; các địa phương được hỗ trợ vốn tái định cư cần đẩy nhanh tiến độ các dự án và thu hồi nguồn vốn.


Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân.

Về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân cho biết, năm 2023, các địa phương tiến hành rà soát, xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Năm 2024 sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trụ sở, tài sản công. Năm 2025 hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan và chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương.

Cơ bản thống nhất với lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện.

 

Giám đ


Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Trung Hiền.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Thu hồi, điều chỉnh, phân bổ, hỗ trợ kinh phí năm 2023; dự thảo Chỉ thị về tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023; ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp Sở ngành và UBND cấp huyện; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh; Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 thay thế Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND16 và Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND17; Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; Trình bày Tờ trình về Quy định nội dung, mức chi công tác tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi, công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi tên và một số điều của Nghị quyết số 175/2019NQHĐND ngày 17/4/2019 về việc Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 311/NQ- HĐND ngày 11/12/2020 về thông qua chủ trương Đề án tái cấu trúc mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn