• 1.Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.jpg

 • 2. Đc Trương Tiến Yên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (2013-2015) dự lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (1692015).jpg

 • 3. Đc Nguyễn Tiến Nhường, UVBTV, P.CT Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại Lễ Míttinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 .jpg

 • 4.Đoàn viên thanh niên Sở TNMT tham gia hoạt động trông cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2016 .jpg

 • 6. Đoàn viên thanh niên Sở TNMT tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017.jpg

 • 7. Đc Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng ngày nước thế giới 22-3-2017.jpg

 • 8. Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi trường.jpg

 • 9. Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc môi trường nước sông Cầu.jpg

 • 10. Lấy mẫu nước tại Yên Mẫn, TP. Bắc Ninh.jpg

 • 11. Cán bộ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện việc lấy mẫu ống thoát khí thải của doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.jpg

 • 12.Tập huấn về đánh giá ô nhiễm tồn lưu và bảo vệ đất.jpg

 • 13.Tập huấn về đánh giá ô nhiễm tồn lưu và bảo vệ đất.jpg