“Chủ đầu tư dự án và nhà đầu tư cần thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để dự án được triển khai sớm, bảo đảm tiến độ các dự án BT”. Đây là tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT đầu tháng 4 vừa qua.

Thống kê truy cập

Online : 6667
Đã truy cập : 138625817