Ngày 1-11 vừa qua, UBND tỉnh chính thức cho phép Nhà máy đốt rác phát điện huyện Lương Tài tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 3 huyện Yên Phong, Gia Bình và Lương Tài để thực hiện vận hành thử nghiệm. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Năng lượng mới EU-Conch Venture Bắc Ninh cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề an toàn cháy nổ, an toàn lao động và bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững. Đây là bước khởi động cho mục tiêu xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2024, theo đúng lộ trình của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh, giai đoạn 2019-2025.

Thống kê truy cập

Online : 4369
Đã truy cập : 119312639