Ngày 24/6, Đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Nước, Khoáng sản, KTTV&BĐKH Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tham dự Hội nghị tập huấn tăng cường nhận thức trong thực thi chính sách pháp luật và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng do Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2919
Đã truy cập : 65212620