Từ ngày: 23/05/2022  -  Đến ngày: 29/05/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
23/05/2022
Thời gian: 07:30
Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 5/2022
Vị trí: Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Đình Phương
Thứ 3
24/05/2022
Thứ 4
25/05/2022
Thời gian: 08:00
Tham gia phiên tiếp công dân tháng 5 năm 2022
Vị trí: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo: - Đàm Đình Định - Phó Giám đốc
Thời gian: 14:00
Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm đất đai và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của Bản chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình
Vị trí: Tại phòng họp tầng 3 - UBND huyện
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Đình Phương
Thứ 5
26/05/2022
Thứ 6
27/05/2022
Thứ 7
28/05/2022
Chủ nhật
29/05/2022