Tiểu sử tóm tắt đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

23/05/2023 09:02 Số lượt xem: 20944

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

1) Họ và tên khai sinh:  HỒ NGUYÊN HỒNG.

2) Sinh ngày: Ngày 02 tháng 8 năm 1976.

3) Nơi sinh: Trạm y tế xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

4) Quê Quán: Thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Nguyên quán: thôn Trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

5) Nơi ở hiện nay: 101 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0913.257.172.

6) Dân tộc: Kinh  7) Tôn giáo: Không theo tôn giáo nào.

8) Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 05/8/2002      -  Ngày chính thức: 05/8/2003.

9) Trình độ học vấn: - Giáo dục phổ thông: 12/12         -  Học hàm học vị cao nhất: Thạc sỹ Luật.

 - Lý luận chính trị: Cao cấp.   

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C).

10) Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng 3.

11) Kỷ luật: Không.

              12) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác(đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Từ tháng 7/1998 đến tháng 12/2004

Chuyên viên, Thanh tra viên, Phó chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 1/2005 đến tháng  12/2010

Chuyên viên Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2016

Phó Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp.

Từ tháng 1/4/2016  đến 11/4/2019

Phó Bí thư huyện uỷ Gia Bình.

Từ tháng 12/4/2019 đến 17/05/2023

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Từ 18/05/2023 đến nay

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.